Thúc đẩy Hợp tác kinh tế và thực thi các Hiệp định FTA
Đẩy mạnh Xúc tiến thương mại - Tận dụng cơ hội từ CPTPP
Tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do: Đưa Thủy sản Việt Nam vươn tầm cao mới
Tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ nông sản, thủy sản của các tỉnh khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên
Cơ hội xuất khẩu toàn cầu thông qua kênh thương mại điện tử