Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển ngành quảng cáo, in ấn và bao bì hậu Covid-19
Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội phát triển xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường EU
Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương kỷ niệm 20 năm thành lập
Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA
Bộ Công Thương “nối cầu” đưa giày dép Việt vào thị trường Hoa Kỳ