Diễn đàn hợp tác thương mại và công nghiệp Việt Nam – EU
Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020: Hơn 3000 chương trình khuyến mại được thực hiện
XTTM nâng cao hiệu quả mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo năm 2020
Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - kích cầu tiêu dùng nội địa
Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội phát triển xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường EU