Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Ngoại giao trong thực thi các FTA
Việt Nam tham dự Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 (Canton Fair)
Cơ hội giao thương hàng thực phẩm Nhật Bản
Đẩy mạnh Xúc tiến thương mại - Tận dụng cơ hội từ CPTPP
Cơ hội xuất khẩu toàn cầu thông qua kênh thương mại điện tử