Cục XTTM và TCT Dịch vụ Viễn thông ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025
Chương trình thiện nguyện “Món quà yêu thương 2020”
Diễn đàn hợp tác thương mại và công nghiệp Việt Nam – EU
XTTM nâng cao hiệu quả mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo năm 2020
Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội phát triển xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường EU